Specialized Partner of the Year: ERPM Cloud – EBS Consulting

I forbindelse med arrangement Oracle Cloud Day 2018 ble EBS Consulting kåret til «Specialized Partner of the Year: ERPM Cloud».  I sin begrunnelse for utnevnelsen sier Oracle blant annet at EBS Consulting er «En mindre partner med høy kompetanse som har vært en pioner
innen implementasjon av Oracle ERP Cloud i Norge»