Products for Oracle E-Business Suite

EBS Consulting AS har gjennom flere år levert standardiserte produkter til kunder av Oracle E-Business Suite (OEBS). Dette er konsulentpakker som inkluderer standardisert oppsett og maler ved bruk av verktøy tilgjengelig i OEBS. Vi laget en «best practice»-løsning som i mest mulig grad kan gjenbrukes av ulike kunder. Kundetilpasninger holdes til et minimum. Dette gjør at vi kan holde kostnader nede, mens kunden får en fleksibel og gjennomtestet løsning.


 • Fakturalayout
 • EHF
 • Vedleggsfunksjonalitet
 • Faktura på epost
 • Fakturahotell
 • Forvaltning av løsningen

 • Utbetalingsformat (Pain.001)
 • Innlesing av mottaksfil (Pain.002)
 • Innlesing av kontoutdrag med detaljer (camt.053)
 • Innlesing av returfil for utbetalinger (camt.054d)
 • Innlesing av innbetalingsfil (camt.054c)
 • Forvaltning av løsningen

 • Løsning for oppsett, uttrekk og produksjon av XML filer for SAF-T
 • Forvalting av løsningen

 • Løsning for rapportering av merverdiavgift på RF-0002 skattemelding.
 • Forvaltning av løsningen