Tjenester

Foranalyse og anskaffelse

Før man kan gå ut i markedet med en forespørsel til aktuelle systemleverandører og implementeringspartnere, bør man ha en klar mening om hvilke prosesser man ønsker å støtte og formulere dette i en effektiv kravspesifikasjon. Vi kan støtte i prosessen med å kartlegge behov og formulere dette som en kravspesifikasjon på en form som passer den aktuelle bedriften. Videre kan vi fasitlitere anskaffelseprosessen.

Prosjektstøtte for mottaksapparatet

Når en implementeringspartner er i gang med implementering av ERP-systemet vil det komme en strøm av avklaringsbehov og forespørsler. Dette legger et ikke ubetydelig press på bedriftens personell, som vanligvis også har sin vanlige jobb å passe. Vi kan administrere bedriftens mottaksapparat og redusere belastningen på personellet til et minimum, ved å tilrettelegge for en effektiv beslutningsprosess. Samtidig medbringer vi en erfaring med og kunnskap om Oracles løsninger som sikrer et en gjør de riktige valg underveis og får levert en løsning av høy kompetanse levert på et effektiv vis. Typiske roller i et slik oppdrag vil være prosjektleder, testleder og eksperter for avklaringer og kvalitetssikring av leveranser.

Implementering

Mindre implementeringsprosjekter kan vi gjennomføre med eget personell, med løsninger av høy kvalitet. Vi legger vekt på å benytte kompakte team der alle deltakere fra prosjektleder, via funksjonell eksperter til teknisk personale har dyp kjennskap til applikasjonen. En implementering kan også være å rulle ut løsning til nye forretningsenheter eller ta i bruk nye moduler.

Forbedringer, tilpasninger og utvidelser

Løsningen kan stadig forbedres.  Vi kan bidra med å kartlegge forbedringspotensiale og realisere gevinster ved ta i bruk ny funksjonalitet i eksisterende løsning, integrere mot interne og eksterne IT-løsninger, automatisere  manuelle prosesser eller forbedre rapportering og analyse.

Oppgraderinger

Med jevne mellomrom må en installasjon av E-Business Suite oppgraderes som følge av avtalemessige, forretningsmessige eller tekniske krav. Vi kan ta fullt ansvar for en slik oppgradering eller levere personell som støtte kunden dens egen oppgradering. Vi har gjennomført en rekke oppgradering til OEBS Release 12.

Forvaltning

For mange selskaper er det ikke lønnsomt å bygge opp og vedlikeholde intern kompetanse på sine applikasjoner. EBS Consulting har utviklet ett konsept for applikasjonsforvaltning spesielt rettet mot Oracle E-Business Suite og og Oracle ERP Cloud.

Tjenesten inneholder alle elementer som inngår i et forvaltningsoppdrag; email for innmelding av saker, telefonsupport, korrektivt vedlikehold, versjonskontroll, nye releaser og endringshåndtering. Videre håndteres også aktiviteter for utvikling og forbedring av applikasjonen.

Kunden får videre tilgang til en webløsning med funksjoner for innmelding av supportbehov, dialog med forvaltningsteam, nyheter og oversikt over ytelse i forhold til definerte målekriterier.

Forvaltningsteamet består av erfarne konsulenter som har solid erfaring med tjenester relatert til Oracle E-business Suite og Oracle ERP Cloud..