Integrasjoner i skyen

EBS Consulting AS leverer integrasjonspakker for kunder som har behov for integrasjoner i skyen. I samarbeid med kunden vil vi analysere behov for grensesnitt og basert på dette finne rett teknisk løsning fra Oracle sin produktportefølje.

I mange tifeller vil integrasjoner kunne løses ved hjelp av Webservices mot Oracle ERP Cloud . Ved mer komplekse behov anbefales bruk av Oracle Integration Cloud (OIC).

Ved leveranse av grensesnitt vil kunden få en integrasjonspakke med:

 • Oracle Integration Cloud abonnement (benyttes)
 • Implementering
 • IT Service Management

Hvert grensesnitt vil prises i henhold til kompleksitet og eventuelt bruk av OIC.

Integrasjoner for Oracle ERP Cloud

For kunder som benytter Oracle ERP Cloud vil EBS Consulting tilby en integrasjonspakke med nødvendige grensesnitt. Oracle ERP Cloud benytter som standard Excel integrasjon, Webservices eller filer for overføring av data. Ved behov for automatisering eller utvidet funksjonalitet anbefales bruk av Oracle Integration Cloud (OIC).

De påfølgende grensesnitt er et anbefalt minimum ved oppsett av Oracle ERP Cloud. I et implementeringsprosjekt må disse og eventuelt andre grensesnitt analyseres. På bakgrunn av analysen vil kunden få et tilbud på en integrasjonspakke med fast pris per måned.

GRENSESNITT Uten OIC Med OIC
BANK
 • Valuta opplastning via Excel regneark
 • Inngående betalinger via Excel regneark
 • Utgående betalinger via sFTP
 • Returfil fra bank?
 • Automatisk import av valutakurser
 • Automatisk import av inngående betalinger (Camt.054C)
 • Utgående betalinger via sFTP
 • Returfil fra bank?
 • Kontoutskrift fra bank
FAKTURAHÅNDTERINGSSYSTEM Fakturahåndteringssystem kaller WebService i Oracle ERP Cloud

 • Leverandører ut fra ERP via WebService
 • Inngående fakturaer til ERP via WebService
 • Kontosegmenter fra ERP via WebService
Oracle ERP Cloud vil kunne sende og motta data uten at fakturahåndteringssystemet kaller WebServices
UTGÅENDE FAKTURAPRODUKSJON
 • Fakturautsendelse på e-post
 • Fakturautsendelse på EHF til aksesspunkt via manuell opplasting
 • Fakturautsendelse på e-post
 • Fakturautsendelse på EHF m/vedlegg til aksesspunkt
LØNN
 • Bilagsimport via Excel. Forutsetter korrekt format fra lønnssystemet
 • Automatisk bilagsimport fra lønnssystemet
JURIDISK ARKIV
 • Uttrekk av rapporter manuelt.
 • Automatisk uttrekk av rapporter til skytjeneste i Norge.

Ferdige integrasjoner

EBS Consulting jobber med å standardisere grensesnitt mellom Oracle ERP Cloud og andre systemer som sender/mottar transaksjoner. For eksempel lønnssystemer, inngående fakturahåndteringssystemer, utgående faktureringssystemer og andre systemer som sender bilagsdata.

Følgende grensesnitt er utviklet og kan enkelt tas i bruk for kunder av Oracle ERP Cloud:

Fakturahåndteringssystem

Et av markedets mest brukervennlige løsninger for inngående fakturaer.