#1 Cloud ERP

En enhetlig business management suite, som omfatter ERP / Financials, CRM og e-handel for mer enn 16.000 kunder.

Lese mer om Oracle NetSuite

ReQtest en ende til ende cloud-løsning for programvaretesting, feilsporing og smidig prosjektledelse.

 Effektiv håndtere testtilfeller,  planer og kjøringer.

Øk test-produktiviteten betydelig

Få sanntids innsikt i testprosessen din

Til reqtest

http://www.eye-share.no

EBS Consulting er Oracle Gold Partner

http://www.oracle.com