top of page
Søk
  • Forfatterens bildeKarin Lima

Har du fått ansvaret med å digitalisere produktet, tjenesten eller avdelingen din?

Da er du slett ikke alene! Forventningene fra kunder og samarbeidspartnere bare øker, "alle" andre blir også digitale, og lista ligger høyt både i offentlig og privat sektor.


Koronapandemien har ført til økt press på digitalisering og nyskaping hos flere bedrifter også i Norge og Regjeringen er godt i gang med implementeringen av Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025.


Digitalisering - mann venter på toget

Men ny teknologi skaper ikke bare muligheter, den har også med seg noen utfordringer.


Det er fordi digitalisering og digital transformasjon ofte griper inn i virksomhets- eller forretningsmodellen og dermed må håndteres deretter.
Hva mener vi så med digitalisering og digital transformasjon?


Begrepet digitalisering brukes både om konvertering av analoge data til digitale,

men også om innføring av digital teknologi som utvikler nye prosesser og forretnings-modeller som endrer arbeids- og hverdagslivet for folk flest.


Eksemplene strekker seg fra innføring av digitale regnskapssystemer, etablering av nettbutikker til det å fylle ut og levere skattemeldingen(selvangivelsen) digitalt.


Digitalisering hender som trykker på smarttelefon

Det kan være krevende å endre til digital teknologi. Ofte må det endringer til på flere nivåer;

en omlegging av forretningsstrategien, forretningsstrukturen og forretnings-økonomien.
Da snakker vi om å gjøre en digital transformasjon, en omstillingsprosess, som krever at organisasjonen endres, ansvar flyttes, nye roller tildeles, regelverk skrives om og prosesser designes på nytt.


Her er god endringsledelse, kompetanseutvikling og kulturbygging i tillegg til forståelse av teknologi «alfa og omega» for å oppnå en digital adopsjon.


Digital adopsjon er det å tilegne seg forståelse for mulighetene som ligger i de digitale ressursene, bruke disse for å nå sine mål og i tillegg utnytte teknologien til å drive innovasjon og optimalisere prosesser.

 

Det handler altså like mye om mennesker som om teknologi, hvor målet er å skape innovasjon og bidra til effektivisering.

 

Hvordan gjør du så det? Hvilke ressurser trenger du?


Dette avhenger hva du ønsker oppnå, hvor stor virksomheten din er og hvilket spillerom du har finansielt. Imidlertid er det endel aktiviteter som går igjen uansett virksomhet; kommersiell, organisatorisk eller offentlig.


Typiske aktiviteter ved digitalisering og i digital transformasjon

  • Videreutvikle og endre forretnings-/ virksomhetsmodellen(e)

  • Utforme, endre og implementere digitale styringsmodeller, prosesser, produkter og tjenester

  • Bygge team og fagressurser

  • Utvikling, kvalitetssikring, verifikasjon og testing

  • Synliggjøre produktene og tjenestene i markedet


Digitalisering- to kvinner med munnbind som diskuterer over en laptop

Det er viktig med gode styringsmekanismer, prosjektprosesser og riktig kompetanse, uavhengig av omfang.


Prosjektressurser

Her kan det være lurt å benytte etablerte metodeverk som prosjektmodellen i Prince2/Prince2 Agile fra Axelos eller Prosjektveiviseren fra Digitaliseringsdirektoratet som er basert på faser og beslutningspunkter.


Rammeverkene må tilpasses prosjektomfanget slik at de blir mest mulig relevant for bedriftens omgivelser og behov. Prosjektene består av flere faser; idé, konsept, planlegging, gjennomføring, avslutning og realisering med beslutningspunkter mellom hver fase.


Digitalisering- mann som skriver lapp foran et kanban board

Det kan være en eller flere

gjennomføringsfaser i et prosjekt.


Denne fasen deles gjerne opp i delfaser for å oppnå hyppige leveranser, som både gir bedre styring og mulighet for endringer basert på mottakelse.
I systemutvikling er gjennomføringen ofte basert på smidig prosjektmetodikk som legger føringer for roller, ansvar og måten gjennomføringen foregår på.


Kompetanse og menneskelige ressurser

Digitalteknologi og IT er ikke en isolert del av virksomheten, men en integrert del i forretningen.


Det medfører at man har behov for ansatte med både teknologiforståelse og kunnskap om forretningsstrategi, verdiskapningsprosesser og tilhørende forretningssystemer.

I tillegg til folk med bransje-/områdekunnskap og fagkompetanse innen digital utvikling, design, markedsføring , kommunikasjon og salg.


Det handler om å forstå brukeren og markedet før man tenker løsning.Digitalisering nøkkelressurser- hånd som holder en nøkkel

For å gjennomføre digitaliserings- og digital transformasjonsprosjekter trengs det altså nøkkelkompetanse. Dette krever ofte å få inn nye folk, men også å oppdatere de ansatte du allerede har fortløpende.


En effektiv måte å gjøre dette på er å leie inn fag og spesialkompetanse i nøkkelroller som både kan rådgi og lede arbeidet, utforme digitale forretningsmodeller, innhente ressurser, bygge kultur, bedrive opplæring og sikre leveranser.


Erfaringsmessig er det lett å se seg blind på de systemene man allerede har, med de mulighetene og begrensningene som er identifisert. Da kan det være nyttig å få inn ressurser med andre perspektiver og erfaringsgrunnlag fra flere virksomheter i både kommersiell og offentlig sektor.


Digitalisering og digital transformasjon kommer til å prege arbeidslivet i lang tid fremover og teknologien er kun en av brikkene som skal til for å ha suksess med dette arbeidet.


De andre brikkene består er strategi og organisasjonsendringer som inkluderer struktur, prosesser, praksiser og kultur for å skape verdier på nye måter.


Til det trengs det riktig kompetanse, enten du velger å ansette, lære opp eksisterende ansatte, leie inn ressurser eller velger en miks av metodene.


 

EBS sine konsulenter innen digitalisering og digital transformasjon kan hjelpe deg i disse prosessene.

 

Ta gjerne kontakt med oss i teamet

Digitalisering og Digital transformasjon - Prosess-og prosjektledelse:Heidi Thomassen, Sjefskonsulent EBS Consulting AS

Ring til

Heidi Thomassen, Sjefskonsulent

på +47 952 28 347

eller

send epost til ht@ebs-consulting.no
Heidi er utdannet siviløkonom og har lang erfaring som leder, prosjektleder, rådgiver og utvikler innenfor flere ulike bransjer, blant annet finans, IT, produksjon og offentlig forvaltning.Karin Lima, Sjefskonsulent EBS Consulting AS

Ring til

Karin Lima, Sjefskonsulent

på +47 909 36 966

eller

send epost til kl@ebs-consulting.noKarin har lang erfaring som leder, prosjektleder og rådgiver innen digital utvikling. Hun har en Executive Master i Strategisk- og markedsorientert ledelse og har jobbet med strategisk forretningsutvikling og implementasjon av digitale tjenester og produkter.

Comments


bottom of page