top of page
Søk
  • lg95688

Nye tilskudd i EBS Consulting

Flere og flere foretak i Norge benytter Oracle ERP Cloud og Oracle NetSuite. Det er dermed et økende behov for konsulenter med kompetanse på disse områdene. EBS Consulting er glad for å ønske velkommen to ny konsulenter som begynte hos oss 1. september.

Lage Gundersen starter i EBS Consulting som funksjonell konsulent med et spesielt fokus på prosesskartlegging og Oracle NetSuite.


Lage er utdannet siviløkonom og kommer fra stillingen som daglig leder i Gridd.ai Robotics, et startup selskap som utvikler et SaaS-verktøy som brukes i forbindelse med prosessledelse og -kartlegging. Her har han hatt ansvar for store deler av driften i selskapet og gjennomføring av prosjekter.

Før dette jobbet han flere år i logistikkbransjen, og har erfaring fra bl.a. kartlegging av arbeidsprosesser, endrings- og forbedringsprosjekter.
Håvard Standal er utdannet økonom og systemutvikler og har 24 års erfaring fra DIPS AS som utvikler, arkitekt, produktsjef, konsulent og kundeansvarlig.


Håvard har jobbet med utvikling i Oracle APEX, sammenslåing og konsolidering av store databaser. Han har vært produktsjef for en stor portefølje med produkter, utviklet løsninger for helsesektoren, vært prosjektleder og leveranseansvarlig for flere interne og eksterne prosjekter.


Håvard vil jobbe med Oracle ERP Cloud og Oracle APEX. Han vil også bli med i teamet for å forvalte SAF-T og MVA rapporterings produkter.


Vi er glade for å få Håvard og Lage med på laget.Comments


bottom of page