top of page
Eiermodellen

Eiermodellen

“De ansatte er vår viktigste ressurs”,  sier mange kompetansebedrifter. Det gjør vi i EBS Consulting AS også, og det har vi tatt på alvor i utarbeidelsen av vår konsulentmodell; Ansatteid.

Vi bestemte oss tidlig for at vi ikke ønsket å være eid av investorer med andre mål enn våre, men å være et selskap eid av de ansatte. Hvor de ansatte har medbestemmelsesrett og deler verdiene som skapes. Slik har vi skapt en spennende og utviklende arbeidsplass som våre samarbeidspartner og  kunder har tillit til.

I EBS var det viktig for oss å finne en modell som likebehandler alle ansatte. Samtidig skal de som har vært med lenge få betalt for sin innsats og investeringer. Reglene for ordningen er åpne og faste, ikke basert på varierende beslutninger i ledelsen eller styret.

 

Hovedprinsippene i vår modell er som følger:

  • Alle ansatte har samme rett til å kjøpe aksjer

  • Overføring av eierskap fra ansatte som har vært med lengre til nye ansatte skjer ved at 4—5% selskapets aksjer omsettes hvert år.

  • Nyansatte får rett til å kjøpe en egen pott aksjer for å kickstarte eierskapet. Denne posten må ikke nødvendigvis benyttes første året.

  • Aksjeprisen settes av en komite til å gi grei avkastning på kort sikt, og få frem verdistigning av selskapet over tid.

  • Det finnes kun en aksjeklasse med samme rettigheter og utbytte.

  • Eierskap er en rettighet, ikke en plikt. Ansatte kan velge å benytte hele eller deler av potten.

Ansatteid

EBS Consulting er eid av

de ansatte

TRansparent

Reglene for ordningen

er åpne og faste

LIK behandling

Alle ansatte får betalt etter

egen innsats og investeringer

bottom of page