Produkter

Oracle E-Business Suite

 

EBS Consulting AS har gjennom flere år levert standardiserte produkter til kunder av Oracle E-Business Suite (OEBS). Dette er konsulentpakker som inkluderer standardisert oppsett og maler ved bruk av verktøy tilgjengelig i OEBS. Vi laget en «best practice»-løsning som i mest mulig grad kan gjenbrukes av ulike kunder. Kundetilpasninger holdes til et minimum. Dette gjør at vi kan holde kostnader nede, mens kunden får en fleksibel og gjennomtestet løsning.

Fakturaproduksjon

Vi har utviklet en egen løsning for fakturaproduksjon som er tett integrert med OEBS

 

 • Løsningen er i bruk hos flere av våre kunder, ​og kan forvaltes og vedlikeholds av EBS​

 

Løsningen inneholder :​

 • Fakturaformater som PDF og faktura XML​

 • Fakturadistribusjon i flere kanaler (epost, EHF, print)​

 • Håndtering av fakturavedlegg​

 • Fakturaarkiv

Produktark

Boks - OEBS - Fakturaproduksjon.jpg
Boks - OEBS - ISO20022.jpg
ISO20022

Vi  har utviklet løsning som dekker kravene til ISO20022 (SEPA utbetalinger)

 • Nødvendig oppsett i instansen for å støtte ISO20022

 • Ferdig utviklet pain.001 med støtte for innenlands- og utenlandsbetalinger, sjekkbetalinger og betaling frem i tid​

 •  Løsning for innlesing av pain.002, camt.053c, camt.054c og camt.054d 

Produktark

Boks - OEBS - SAF-T.jpg
SAF-T

EBS utvikler i samarbeid med EVRY en standardisert pakke for SAF-T​

 

Løsningen vil være todelt:  ​

 • Del 1: uttrekk for SAF-T på XML format​

 • Del 2: automatisering, filkonvoluttering, integrasjon mot Altinn og antageligvis en avstemmingsmulighet ​

 

 • Del 1 vil være en fullgod løsning, men vil kreve en manuell opplasting til Altinn. ​Del 2 komplementerer løsningen og leveres som et tillegg.​

Produktark

Boks - OEBS - Skattemelding.jpg
Skattemelding (RF-0002)

EBS har utviklet en løsning for rapportering av merverdiavgift på ​
RF-0002 skattemelding​

 • Rapporten tar utgangspunkt i standardrapporten Financial Tax Register.​

 • Aggregerte tall presenteres på skjema tilsvarende RF-0002.​

 • Grunnlag for hver utfylt post kan hentes fram i rapporten.

Oracle Cloud

 

EBS Consulting AS har gjennom egen implementasjon og implementasjon hos kunder blitt godt kjent med Oracle ERP Cloud. Ved å kombinere våre tjenester sammen med Oracle sky abonnement har vi utviklet en ERP løsning for det norske markedet. Løsningen kalt «Regnskap i skyen for bedrifter i vekst» er en «best practise» tilnærming, hvor kunden får et standardisert oppsett av Oracle ERP Cloud. Løsningen gir forutsigbarhet og trygget for kunden, ved at alle eksisterende og framtidige norske lovkrav er dekket. Videre er løsningen fleksible og ville kunne integreres med andre Oracle produkter og tredjepartssystemer.

Boks - ERP i skyen for bedrifter i vekst
Oracle ERP Cloud

EBS har utviklet en «best practice» for implementering av Oracle ERP Cloud 

 • Sikrer effektiv implementering av ERP Cloud ​

 • EBS har god innsikt i Oracle sin skystrategi, og kan bistå våre kunder i fremtidige valg. ​

 • EBS har selv implementert Oracle ERP Cloud. Dette er vårt ERP system som vi benytter daglig. 

Mer info

info-button.png

Produktark

Boks - Andre skyprodukter.jpg
Oracle HCM / EPM / SCM / CX Cloud

Vi leverer Oracle HCM, EPM, SCM eller CX Cloud for å utvide funksjonaliteten i din ERP Cloud installasjon.

 • Sikrer effektiv implementering av dine Cloud produkter ​

 • EBS har tilgang på ekspertise på de fleste Cloud produkter fra Oracle, enten via egne konsulenter eller samarbeidspartnere. 

 

 • EBS har god innsikt i Oracle sin skystrategi, og kan bistå våre kunder i fremtidige valg. ​

Boks - Integrasjoner i skyen.jpg
Integrasjoner i skyen

En hver ERP løsning trenger integrasjoner. Det kan være mot bank, lønnssystem, inngående fakturaflytsystem, aksesspunkt for EHF fakturering,  mot egne produksjonssystemer eller ordresystemer.

 • EBS leverer Oracle Integration Cloud for å dekke dine integrasjonsbehov i skyen. 

 • Vi forvalter og videreutvikler din integrasjonsplatform fra Oracle.

 • Vi har bygget flere ferdige integrasjoner som lett kan settes opp i din løsning.

Boks - Utvidelser for skyen.jpg
Utvidelser for skyen

Din Oracle ERP Cloud løsning kan utvides med en egen platfrom for å bygge skreddersydde løsninger (PaaS).

 • Vi benytter Oracle Integration Cloud for å bygge nye skjermbilder, kjøre API'er, lagre og behandle data fra ERP Cloud. 

 • Vi forvalter og videreutvikler dine utvidelser for ERP Cloud.