top of page

Applikasjonsuavhengige tjenester

prince2-vector-logo.png
ISTQB_Logo.png

Prosess- og Prosjektledelse

Trenger du prosjekt-, prosess- eller testleder til ditt prosjekt? Vi har dyktige konsulenter med lang erfaring fra ulike bransjer og fagområder.  

Eksempler på prosjekter/oppdrag vi har erfaring fra er konseptutredning, anskaffelsesprosjekter med kravspesifikasjon, ERP implementeringer, lagerstyring, Agil programvareutvikling (Scrum, SAFe), Digitalisering av offentlig og privat sektor, kvalitetssikring av prosjekter.

Våre prosjektledere har Prince2- eller PMI-sertifisering, og våre testledere har ISTQB-sertifisering.

Arkitektur

En dyktig arkitekt bidrar til å realisere målene for innføringen av forretningsapplikasjoner eller andre IT-prosjekt. En veltilpasset IT-arkitektur sikrer robusthet, sikkerhet og fleksibilitet med hensyn til fremtidige endringer. 

Våre erfarne konsulenter kan dekke roller innen løsningsarkitektur, integrasjonsarkitektur, informasjonsarkitektur, applikasjonsarkitektur og teknologiarkitektur. Dette kan være både innen enkeltstående prosjekt eller på tvers av prosjekt. Våre konsulenter kombinerer omfattende erfaring, bred teknologisk kompetanse, metodekunnskap og en pragmatisk tilnærming for å løse arkitekturoppdrag på et best mulig vis.

Service Management

itil-logo.png

Har du behov for å få bedre kontroll over dine IT systemer? En Service Manager fra EBS Consulting vil kunne hjelpe deg med å kvalitetssikre dine IT leveranser, bistå med endringshåndtering, oppfølging av drift og support av ditt IT system. Flere av våre Service Managere har i tillegg tung kompetanse på logistikk og ERP.

Våre Service Managere har ITIL sertifisering.

Trenger du prosjektleder? Eller kanskje en testleder?
Ta kontakt, så finner vi en konsulent som passer til dine behov!

EBS Consulting AS

Strandgata 19

0152 Oslo

Org.nr. 988682462

Tlf.: +47 476 09 000

Epost: post@ebs-consulting.no

Melding sendt

bottom of page