top of page

ERP i skyen for bedrifter i vekst

Boks - ERP i skyen for bedrifter i vekst

Ved å velge løsningen «ERP i skyen for bedrifter i vekst» vil man få et av markedets beste ERP systemer (ref. Gartner Juni 2017).

 • Løsningen er en ekte skytjeneste

  • Hardware, database, applikasjon driftes av Oracle.

  • Ressurstilgang skaleres etter kundens behov.

  • Patcher og releaser holder løsningen oppdatert. Ny funksjonalitet legges til med jevne mellomrom.

 • Løsningen settes opp med én hovedbok, for én forretningsenhet, men kan utvides til flere hovedbøker og forretningsenheter. Det er et godt system for foretak med juridiske enheter i ulike land.

 • Løsningen har sterk Shared Service funksjonalitet ved at én enhet kan utføre oppgaver for andre enheter i løsningen.

 • En kraftig sikkerhetsmotor styrer tilgang for den enkelte bruker basert på roller. Det er mulig å skreddersy roller ved behov.

 • Løsningen har en innebygget rapporteringskube (OLAP) for å kunne effektivt rapportere på balanser. I kombinasjon med kraftig funksjonalitet for hierarki blir dette et meget effektivt verktøy.

 • Oracle Social Network er innebygget i løsningen, og gjør det mulig å knytte kommunikasjon direkte til transaksjoner.

 • En rekke rapporteringsverktøy gjør det mulig å lage gode rapporter. Blant annet kommer løsningen med et eget innebygget BI verktøy med et ferdig definert semantisk lag.

 • Løsningen har et moderne brukergrensesnitt med fokus på transaksjoner som trenger spesiell oppfølging.

 • Løsningen er tett integrert med Microsoft Office. Excel benyttes til opplasting av masterdata, opplastning av transaksjoner og bilag, uttrekk av data, statiske rapporter og «live» rapporter med kobling mot database.

I sum er Oracle ERP Cloud et av de kraftigste skybaserte ERP-systemene tilgjengelig. I kombinasjon med forvaltningstjenester fra EBS Consulting vil man få en kostnadseffektiv løsning som dekker dagens og morgendagens behov

1.

Implementering

Implementeringsprosjekt er inkludert:

 • Prosjektledelse

 • Funksjonelle og tekniske ressurser

 • Oppsett basert på EBS Consulting “Best practice”

 • Testing

 • Dokumentasjon

 • Opplæring

Et normalt prosjekt er forventet å ta ca. 3 måneder.

2.

Migrering

Utvalgte datakomponenter vil bli migrert:

 • Kontosegmenter og segment hierarkier

 • Brukere

 • Kunder

 • Leverandører

 • Åpne kundereskontrotransaksjoner (fakturaer, kreditnotaer og innbetalinger)

 • Aktiva

 • Inngående balanser

3.

Forvaltning

 • Service Manager

 • Ett kontaktpunkt for alle henvendelser vedrørende tjenesten.

 • Tilgang til forvaltningssystem hvor samtlige henvendelser logges

 • Tilgang på support på 08-16 på hverdager. Helligdager ikke inkludert

 • SLA rapportering på månedlig basis

4.

Release Management

Samtlige hovedreleaser for programvaren vil bli installert av Oracle.

 • EBS Consulting vil analysere og forberede nye releaser

 • Utvalgte komponenter testes

 • Opplæring gis i relevant ny funksjonalitet

5.

Norske lovkrav og lokaliseringer

Løsningen vil dekke samtlige norske lovkrav. Følgende lokaliseringer vil bli satt opp:

 • Rapporter iht bokføringsloven

 • Oppsett av løsning for norsk merverdiavgift

 • Rapport for innmelding av norsk skattemelding (RF-0002)

 • SAF-T (Standard Audit File for Tax) fra 01.01.2020

 • Betalingsløsning som dekker ISO20022

 • Utgående elektroniske fakturaer

 • Løsning for jurdisk oppbevaring av regnskapsdata i Norge

Et hvert framtidig lovkrav vil bli utviklet og implementert slik at løsningen vil være i henhold til norske lover og regler.

Forutsetninger

EBS Consulting AS har laget en standardisert pakke for norske bedrifter basert på et «best practice» oppsett. Dette innebærer at mye oppsett er ferdig definert av leverandøren. I pakken inngår det oppsett av én hovedbok, én forretningsenhet og ett juridisk selskap. Ytterligere oppsett kan medføre endring i pris. Tilsvarende vil egne kundetilpasninger ikke være en del av pakken. Skulle det likevel være behov for tilpasninger, vil kompleksitet og omfang av disse kunne medføre en endring i pris. Som tillegg til ERP pakken må kunden også kjøpe en integrasjonspakke, da integrasjoner ikke er inkludert.

Forventninger

Kundens forventinger:

 • Kunden kan forvente en profesjonell leverandør som vil drive implementasjonsprosjektet.

 • Kunden kan forvente at leverandøren stiller med norsktalende ressurser i implementasjonsfasen og ved forvaltning

 • Kunden kan forvente at norske lovkrav til enhver tid er dekket

Leverandørens forventinger:

 • Kunden vil i størst mulig grad benytter standard transaksjonsflyt og funksjonalitet i løsningen

 • Kunden vil stille med tilstrekkelige ressurser i implementasjonsfasen

Utvidelsesmuligheter og tilpasninger

Oracle ERP Cloud er et kraftfullt verktøy som kan utvides til å tilpasse kundens behov. Selv om produktet «ERP i skyen for bedrifter i vekst» er et standardisert produkt, er det likevel fullt mulig å gjøre utvidelser og mindre tilpasninger når behovet er tilstede.

Produktet kan utvides med ytterligere oppsett, oppgraderte tjenester eller flere applikasjoner.

 • Utvidet bruk av ERP Cloud

  • Ytterligere forretningsenheter, hovedbøker, sekundære bøker, juridiske enheter

  • Oppsett for andre land enn Norge

  • Shared Service senter

  • Skreddersydde rapporter

 • Oppgradering av IT Service Management

 • Utvidet dokumentasjon eller mer opplæring

 • Personaliseringer (som ikke er inkludert i vårt «best practice» oppsett»)

 • Tilpasninger (ved bruk av Oracle PaaS)

 • Andre Oracle SaaS produkter (HCM, EPM, SCM & CX)

Skreddersydd løsning

 • Utover «best practice» løsningen «ERP i skyen for bedrifter i vekst» vil EBS Consulting AS også kunne levere prosjekter for Oracle Cloud Applications basert på kundens egne krav og behov. Ta kontakt og be om et møte for å diskutere muligheter.

Ønsker du å høre mer om Pracle ERP Cloud?
Ta kontakt med oss

EBS Consulting AS

Strandgata 19

0152 Oslo

Org.nr. 988682462

Tlf.: +47 476 09 000

Epost: post@ebs-consulting.no

Melding sendt

bottom of page