EBS Consulting leverer produkter og tjenester tilknyttet Oracle NetSuite, ERP Cloud og E-Business Suite. Vi er en Oracle Gold Partner og NetSuite Alliance Partner med mange erfarne og kompetente konsulenter, både funksjonelle og tekniske. EBS Consulting har konsulenter som er sertifisert for Oracle Cloud.

EBS Consulting er kåret av Oracle til Specialized Partner of the Year: ERPM Cloud 2019 Norway.  I sin begrunnelse for utnevnelsen sier Oracle blant annet at EBS Consulting er «.. partner med høy kompetanse som har vært en pioner innen implementasjon av Oracle ERP Cloud i Norge»

 

 

 • Foranalyse og anskaffelse
 • Prosjektstøtte for mottaksapparatet
 • Implementering
 • Forbedringer, tilpasninger og utvidelser
 • Oppgradering
 • Forvaltning
 • Løsning for fakturaproduksjon
 • ISO20022
 • SAF-T
 • Løsning for skattemelding (RF-0002)
 • Oracle ERP Cloud (m/ norske lokaliseringer)

EBS Consulting leverer «ERP i skyen for bedrifter i vekst»

 • Oracle Financial Cloud abonnement
 • Implementering
 • Migrering av data
 • IT Service Management
 • Release Management
 • Norske lovkrav og lokaliseringer

Fast pris per bruker / mnd + mindre oppstartskostnad